Over MSB Alrijne

Over MSB Alrijne

Missie en visie

De missie van het MSB Alrijne is het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige, veilige en innovatieve specialistische zorg in nauwe samenwerking met de Alrijne Zorggroep. Het MSB Alrijne ziet het als haar belangrijkste taak het bedrijf op een zodanige manier te voeren dat de resultaten van het MSB ten gunste komen aan alle belanghebbenden: patiënten, de Alrijne Zorggroep, overige zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de leden van het MSB.

De visie van het MSB Alrijne is gebaseerd op twee overwegingen:

 • Het MSB opereert in een maatschappelijke context waarin het zijn doelen uitsluitend kan realiseren door samen te werken met meerdere belanghebbenden.
 • Realisatie van externe doelstellingen kan uitsluitend indien het zijn eigen bedrijfsvoering op een professionele wijze uitvoert, organiseert en continu verbetert.

 

Kernwaarden:

 • Hoogwaardige medisch-specialistische zorg
 • Patiëntveiligheid
 • Transparantie
 • Innovatieve zorgtrajecten
 • Patiënttevredenheid
 • Kritisch-professionele houding
 • Samenwerking
 • Opleiding

Het ontstaan van het MSB Alrijne

Het MSB Alrijne is eind 2014 opgericht door de vrijgevestigde specialisten van de Rijnland Zorggroep in Leiderdorp en het Diaconessenhuis in Leiden. De oprichting van het MSB viel samen met de fusie van deze twee organisaties tot de Alrijne Zorggroep. Om de nauwe betrokkenheid van de specialisten met de gefuseerde zorggroep tot uitdrukking te brengen hebben zij hun MSB hiernaar vernoemd: MSB Alrijne.

De oprichting van het MSB Alrijne komt voort uit de invoering in Nederland van integrale bekostiging per 1 januari 2015. Hierdoor is de positie van de vrijgevestigde medisch specialist gewijzigd. Tot 2015 waren de vrijgevestigde medisch specialisten georganiseerd in maatschappen. Om na de invoering van integrale bekostiging zelfstandig ondernemer te kunnen blijven, moesten de vrijgevestigde specialisten van de Alrijne Zorggroep zich op een andere manier organiseren. Deze organisatie is het MSB Alrijne geworden. Deze organisatievorm is niet uniek. Nederland kent in totaal ongeveer 70 grotere MSB's.

Door de oprichting van het MSB is de relatie tussen vrijgevestigde medisch specialisten en ziekenhuis veranderd. Het MSB Alrijne streeft naar meer gelijkgerichtheid in het ziekenhuis. Zowel tussen medisch specialisten en ziekenhuis als tussen medisch specialisten onderling. Doordat in het MSB de vrijgevestigde medisch specialisten zijn verenigd kan nog beter worden samengewerkt. Dit bevordert de doelmatigheid, kwaliteit en veiligheid.

Hoewel het MSB Alrijne nauw is verbonden aan de Alrijne Zorggroep heeft het MSB tevens andere opdrachtgevers die behoefte hebben aan hoogwaardige medisch-specialistische diensten. Ook in de samenwerking met deze partijen staan kwaliteit en veiligheid voorop.

 • Het MSB Alrijne staat voor hoogwaardige, veilige en innovatieve zorg door de beste specialisten van de regio.
  Radiologie-8433.jpg
 • Wij hebben de ambities die bij een jong bedrijf hand in hand gaan: service, snelheid, kwaliteit en veiligheid.
  ogen.jpg
 • Patiëntenzorg is geen exacte wetenschap, maar wij proberen wel het optimum voor onze patiënten te bereiken.
  frederieke.jpg
 • Kwaliteit, samenwerking en transparantie: daar staan wij voor!
  abraham-nijenhuis.jpg

Vakgroepen

In de drie Alrijne ziekenhuislocaties werken ongeveer ± 3800 medewerkers en 240 medisch specialisten, waarvan ± 140 medisch specialisten lid zijn van het MSB Alrijne.
Lees meer