Over MSB Alrijne

Over MSB Alrijne

Missie

Het MSB Alrijne creëert voorwaarden zodat haar medisch specialisten kwalitatief hoogwaardige medisch specialistische zorg kunnen verlenen.

Kernwaarden

Wij vertrouwen elkaar op het naleven van de missie, werken optimaal samen, wij respecteren ieders autonomie en zijn hierin transparant naar elkaar.

Visie

Het MSB Alrijne biedt een toekomstbestendig werkklimaat voor de medisch specialisten van nu en van de toekomst waarin werkgeluk en arbeidstevredenheid de boventoon voeren. De medisch specialisten krijgen de ruimte te veranderen en hun ondernemerschap wordt gestimuleerd. Het werk dat ze doen wordt correct beloond en het MSB draagt bij aan duurzame, toegankelijke en betaalbare 2e-lijns zorg.

Strategie

Het MSB zet het verschuiven van aandacht van de productieprikkel naar de arbeidstevredenheid door en houdt blijvend aandacht voor de werk-privé balans.

We willen een aantrekkelijk werkklimaat creëren waarin medisch specialisten en overig personeel graag willen werken. Dit doen we door te anticiperen op de toekomst en de mogelijkheid te bieden om parttime te werken, investeren in technologische ontwikkelingen (denk aan AI) en ook investeren in ondersteunend personeel.

De leden worden ondersteund en gestimuleerd door het bestuur om initiatieven te nemen in onder meer Clinics van Alrijne, zorgtransformatie, digitale en hybride zorg. De extra inkomsten uit deze initiatieven zullen geïnvesteerd worden in onder meer uitbreiding van de formatie medisch specialisten en andere ondersteuning.

Om onze hoogwaardige medisch specialistische zorg te kunnen blijven verlenen, zullen we onze leden betrekken in het definiëren en ontwikkelen van deze hoogwaardige zorg die past bij het zorgportfolio van Alrijne. We zullen als MSB ook invloed uitoefenen op de inhoud van dit zorgportfolio.

Als voorwaarde om samen te werken met elkaar en de Alrijne Zorggroep is er een sterke en heldere governancestructuur nodig waarin inhoud en belangen geborgd zijn. Samen met de VMS en VMSD, maar ook met de RvB, wordt besproken hoe de vertegenwoordiging van de gehele medische staf kan worden verbeterd. Hierbij kan gedacht worden aan een co-bestuur met de belangrijke kanttekening dat we hier als MSB de kaders zullen bewaken, zodat de MSB leden goed vertegenwoordigd zijn en blijven.

Het ontstaan van het MSB Alrijne

Het MSB Alrijne is eind 2014 opgericht door de vrijgevestigde specialisten van de Rijnland Zorggroep in Leiderdorp en het Diaconessenhuis in Leiden. De oprichting van het MSB viel samen met de fusie van deze twee organisaties tot de Alrijne Zorggroep. Om de nauwe betrokkenheid van de specialisten met de gefuseerde zorggroep tot uitdrukking te brengen hebben zij hun MSB hiernaar vernoemd: MSB Alrijne.

De oprichting van het MSB Alrijne komt voort uit de invoering in Nederland van integrale bekostiging per 1 januari 2015. Hierdoor is de positie van de vrijgevestigde medisch specialist gewijzigd. Tot 2015 waren de vrijgevestigde medisch specialisten georganiseerd in maatschappen. Om na de invoering van integrale bekostiging zelfstandig ondernemer te kunnen blijven, moesten de vrijgevestigde specialisten van de Alrijne Zorggroep zich op een andere manier organiseren. Deze organisatie is het MSB Alrijne geworden. Deze organisatievorm is niet uniek. Nederland kent in totaal ongeveer 70 grotere MSB's.

Door de oprichting van het MSB is de relatie tussen vrijgevestigde medisch specialisten en ziekenhuis veranderd. Het MSB Alrijne streeft naar meer gelijkgerichtheid in het ziekenhuis. Zowel tussen medisch specialisten en ziekenhuis als tussen medisch specialisten onderling. Doordat in het MSB de vrijgevestigde medisch specialisten zijn verenigd kan nog beter worden samengewerkt. Dit bevordert de doelmatigheid, kwaliteit en veiligheid.

Hoewel het MSB Alrijne nauw is verbonden aan de Alrijne Zorggroep heeft het MSB tevens andere opdrachtgevers die behoefte hebben aan hoogwaardige medisch-specialistische diensten. Ook in de samenwerking met deze partijen staan kwaliteit en veiligheid voorop.

 • Het MSB Alrijne staat voor hoogwaardige, veilige en innovatieve zorg door de beste specialisten van de regio.
  Radiologie-8433.jpg
 • Wij hebben de ambities die bij een jong bedrijf hand in hand gaan: service, snelheid, kwaliteit en veiligheid.
  ogen.jpg
 • Patiëntenzorg is geen exacte wetenschap, maar wij proberen wel het optimum voor onze patiënten te bereiken.
  frederieke.jpg
 • Kwaliteit, samenwerking en transparantie: daar staan wij voor!
  abraham-nijenhuis.jpg

Vakgroepen

In de drie Alrijne ziekenhuislocaties werken ongeveer ± 4000 medewerkers en 280 medisch specialisten, waarvan ± 160 medisch specialisten lid zijn van het MSB Alrijne.
Lees meer